Produktion och design av digitala medier

Jag har kompetens inom produktion och design av digitala medier. Detta innebär till exempel design av bilder och videoproduktion, att skapa och hantera konton på sociala medier och att producera hemsidor.

Ett exempel på arbete är den här boten som jag skapat i ett mini-projekt på Twitter för att synliggöra mellanvalsdemokratin. Den har jag gjort eftersom jag har ett demokratiintresse och boten gjordes under 2020 med node.js och är aktiv på en dator under dagar.

Hemsidan e-förslag.se gjordes under sommaren 2020 för att lättillgängliggöra resultaten från min senaste magisteruppsats i Informatik. Utvalda delar av uppsatsen har översatts från engelska till svenska och kompletterats med grafer och andra visualiseringar. Jag har funnit det intressant att presentera och tillgänliggöra resultaten på ett så korrekt och enkelt sätt som möjligt.

  • Fickparkering

Den här appen hjälper dig att fickparkera. Den kombinerar animationer och text för att ge en fullständig förståelse för hur fickparkering kan göras. Animationerna inkluderar bilar, en ratt, pilar och symboler i 5 steg. Animationerna förklaras ytterligare med text i varje steg och de kan interageras med med hjälp av knappar. Den som kör på vänster sida vägen kan klicka på pilknappen i det övre högra hörnet för att använda appen.

Klimatet förändras på grund av människans beteenden, historiskt såsom idag. Detta har gjort att vi står inför en kris som vi måste hantera. Om vi inte gör det förändras klimatet, möjligen så till den grad att förändringen blir permanent. Klimatkrisen.se gjorde jag i december 2020 och är tänkt att kunna bidra med information om klimatet för intresserade.

Progress Push är en plats för webbutveckling med fokus på att dela kunskaper och bygga en kreativ miljö tillsammans med andra.

Ett exempel på arbete är den här boten som jag skapat i ett mini-projekt på Twitter för att synliggöra mellanvalsdemokratin. Den har jag gjort eftersom jag har ett demokratiintresse och boten gjordes under 2020 med node.js och är aktiv på en dator under dagar.

Hemsidan e-förslag.se gjordes under sommaren 2020 för att lättillgängliggöra resultaten från min senaste magisteruppsats i Informatik. Utvalda delar av uppsatsen har översatts från engelska till svenska och kompletterats med grafer och andra visualiseringar. Jag har funnit det intressant att presentera och tillgänliggöra resultaten på ett så korrekt och enkelt sätt som möjligt.

Den här appen hjälper dig att fickparkera. Den kombinerar animationer och text för att ge en fullständig förståelse för hur fickparkering kan göras. Animationerna inkluderar bilar, en ratt, pilar och symboler i 5 steg. Animationerna förklaras ytterligare med text i varje steg och de kan interageras med med hjälp av knappar. Den som kör på vänster sida vägen kan klicka på pilknappen i det övre högra hörnet för att använda appen.

Klimatet förändras på grund av människans beteenden, historiskt såsom idag. Detta har gjort att vi står inför en kris som vi måste hantera. Om vi inte gör det förändras klimatet, möjligen så till den grad att förändringen blir permanent. Klimatkrisen.se gjorde jag i december 2020 och är tänkt att kunna bidra med information om klimatet för intresserade.

Progress Push är en plats för webbutveckling med fokus på att dela kunskaper och bygga en kreativ miljö tillsammans med andra.