• >>>

Ett av mina statsvetenskapliga intressen berör medborgaren i politiska processer historiskt och i nutid, sociala rörelser och engagemang i civilsamhället, gärna med en lokal förankring. När jag uppmärksammade en ny företeelse som de senaste två decennierna börjat etablera sig runt om i världen, e-petitionen, gav det mersmak på många sätt. Jag tycker om att ha ett analytiskt och resultatinriktat fokus och det hade jag när jag studerade e-förslaget. Jag tycker om att hitta nya sätt som saker görs på, se om det tillför något nytt, i så fall vad och om det är en bra väg framåt.

E-förslaget är ett nytt verktyg för medborgardialog. 2020 gjorde jag en kvantitativ studie av användningen av e- förslaget hos Sveriges kommuner och med min uppsats ville jag bland annat bygga kunskap om e-förslaget, särskilt då SCB inte inkluderade e-förslaget i sin undersökning av den lokala demokratin. Min ambition var att studien skulle kunna vara till gagn för deltagarna i studien (kanslichefer, kommunjurister, och tjänstepersoner) och andra ute i kommunerna som till exempel gör omvärldsbevakningar. Därför, och eftersom studien var på engelska, valde jag att göra en hemsida för studien på svenska, www.e-förslag.se för att tillgängliggöra resultaten. Jag intresserar mig överlag för hur kunskap om forskning och det omgivande samhället är sammanbundna och hur forskning kan tillgängliggöras för allmänheten.

I den representativa demokratin kan medborgare delta i val vart fjärde år och mellan valen. I valen kan medborgare välja vilken politik som ska forma landet de kommande fyra åren och i mellanvalsdemokratin kan medborgare delta och nå inflytande i olika former. I båda formerna av demokrati ser vi förändringar i form nya politiska styren i valdemokratin och nya sätt att försöka arbeta med demokrati, ofta på lokal och regional nivå, i mellanvalsdemokratin. Demokrati är beroende av ett upplyst medborgarskap (Chistopher Phillips) och denna sida är tänkt ge kunskap om demokrati och diskutera demokratins former och de förändringar vi ser.

Jag tycker om vetenskapligt arbete och att undersöka nya skeenden i samhället. Samtidigt lockas jag av att ha en kontakt med andra där aktörer arbetar tillsammans och skapar nya sätt att arbeta. Ett exempel på arbete är den här boten som jag skapat på Twitter för att synliggöra mellanvalsdemokratin. Den har jag gjort eftersom jag har ett demokratiintresse, boten gjordes under 2020 med node.js och är aktiv dygnet runt genom molntjänsten Heroku. Boten retweetar, eller plockar upp, tweets som handlar om mellanvalsdemokratin och skickar tillbaka dem till kontot för demokratiboten. De som följer boten ser det som retweetas.


  • CAR DRIVING TRICKS

Den här appen gjorde jag under 2022 och är fortfarande under uppbyggnad. Den ger en snabbguide till hur en bil körs i situationer som man kanske inte upplever varje dag men behöver hantera om de dyker upp. De interaktiva modellerna kombinerar animationer som bilar, en släpvagn, en ratt, pilar och symboler, text och knappar i flera steg. Animationerna förklaras med text i varje steg och knapparna längst ner kan användas för att rikta uppmärksamheten mot särskilt viktiga steg. Modellen finns för både höger och vänstertrafik.

Progress Push är en plats för webb-utveckling med fokus på att dela kunskaper och bygga en kreativ miljö. Det är en testmiljö för att producera informativa videos samt för att undersöka plattformen YouTube och möjligheterna som den ger. Till exmepel finns hjälpmedel när det kommer till musik där de har ett eget musikbibliotek, men också möjligheter till redigering med intro och avslutsklipp. Det är något som är bra att känna till när videos görs för att hitta rätt former för produktionen.

Detta verktyg gjordes under augusti 2022 efter att ha arbetat vid Mittuniversitetet. Det är en modell, ett koncept eller kanske en idé, och skulle kunna hjälpa till vid undervisning.

Den här boten retweetar videouppladdningar och länkar till YouTube 🤞 från FSD betatestare 24/7 (om tweeten inkluderar FSD och beta). Den följer också tillbaka de som väljer att följa boten. Just nu kör cirka 150 000 beta testare av FSD (full self driving) runt i USA med Tesla-bilar. Många av dessa är aktiva på sociala medier och bland annat Twitter där de laddar upp videos och vill visa hur coolt det är 😊 Boten retweetar videos med FSD beta som kan vara svåra att hitta, för visst är det just videos av hur bilarna kör själva som vi vill se?

  • <<<

Digitalisering kan ge värde och skapa nytta. Det har för mig handlat om att använda digitalisering i saker som jag mött i form av att kommunicera och dela med mig av något jag kommit på eller att skapa en ny produkt som är användbar.


Att människans konsumtionsvanor driver på klimatförändringarna är vetenskapligt bevisat. Under en resa på egen hand i Indien under 6 månader från norr till söder blev jag varse ett samhälle som är väldigt olikt det som jag växt upp i. Indien är ett land som i sig består av olika kulturer där regioner kan skilja sig från varandra på många olika sätt. Indien är fantastiskt land men där kontrasterna mellan månniskor är väldigt stora. Det är världens största demokrati med världens yngsta befolkning och ett land som förespås få världens största befolkning inom några år. Det innebär möjligheter men också utmaningar och vad gäller klimatförändringar är Indien ett land som kommer ha en avgörande roll framöver. I Indien har jag varit totalt ca. 1,5 år, på en egen resa, praktik på svenska ambassaden samt skrivit en magisteruppsats med ett SIDA-stipendium. Kunskaper och erfarenheter från dessa arbeten och upplevelser är något som jag är glad att ha fått och som jag tar med mig i nya initiativ och engagemang. På bilden står jag och blickar ut över några toppar i Himalaya.

Climate and environment är ett projekt för att sprida kunskap om och agera tillsammans med andra i klimatfrågan på Twitter. Projektet består av fem Twitterkonton som fokuserar på olika delar, som klimat och hälsa, växhusgaser, aktivism och att rädda vår skog. På kontot Climate and global health skrivs fokuseras det på vi agerar mot klimatförändringar som påverka vår hälsa. Om klimatet blir varmare leder det till stigande havsnivå, översvämningar, torka, extrem värme, infektionssjukdomar och skogsbränder. På kontot Climatistics tas växthusgaserna CO2, CH4, N20 och O3, det vill säga koldioxid, metan, lustgas och ozon, upp som gaser som påverkar klimatet. När de släpps ut i atmosfären stannar en del av värmen som strålar ut från jordytan i jordens atmosfär eftersom gaserna hindrar den varma luften från att släppas ut från vår atmosfär och det globala klimatet blir varmare. Call to Act syfter till att agera i klimatfrågan och Save our Forest till att synliggöra hotet mot regnskogar och avverkning överlag.

Klimatet förändras på grund av människans beteenden, historiskt såsom idag. Detta har gjort att vi står inför en kris som vi måste hantera. Om vi inte gör det förändras klimatet, möjligen så till den grad att förändringen blir permanent. Klimatkrisen.se gjorde jag i december 2020 och är tänkt att kunna bidra med information om klimatet för intresserade.